Yoksulları tespit etmek ve geçim kaynaklarına ihtiyaç duymalarını sağlamak, onlara vermeyi almaktan daha üstün kılar, çünkü veren el alan elden daha üstündür.

Bu yüzden Şeyh Şamil Derneği sürdürülebilir kalkınma projelerini, yoksullara kendilerini başkalarına bağımlı bir insan olmak değil, kendiyle gurur duyan verimli bir insan olma noktasından yardımcı olmaktadırlar.

Dana (buzağı) Yetiştirme Projesi

Bir hayır projesi olmakla birlikte, inek ve besili buzağı yetiştirme projesi Şeyh Şamil Derneği için önemlidir. Önemini ise derneğe bağlı yetimhaneleri destekleme, okullara kalıcı fonlar sağlama ve bağış projeleri oluşturma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Projenin hedefleri:

  1. Yetim ve muhtaç insanlara, sağlıklı yetişmelerine yardımcı olmak için günlük taze süt sağlama
  2. Süt satışından süt ve peynir fabrikasına kalıcı gelir etmek
  3. Besili buzağıların satışının yapmak
  4. Muhacirlere istihdam imkanı sunmak

10 iş fırsatı 200 yararlanıcı hedeflenmektedir.

Dul ve Yetimler Atölye projesi

Dul ve yetimler için bir dikiş atölyesi kurma fikri, Dağıstan muhacir toplumu üzerinde maddi yüke neden olan muhacir kadınların yüksek oranda olması hasebiyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu projeye bazı ailelerin dul ve yetimlere fayda sağlamaları için mali yükünü yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Yılda 20 yararlanıcı olmak üzere.