Bilgi mücadelesi gelecek nesil için en büyük bilişsel mücadele sayılmaktadır, Kafkas muhacirlerinin birçok ihtiyacı olmasına rağmen eğitim en önemli konu ve stratejik eylem olmanın başında yer almaktadır.

Şeyh Şamil Derneği kuruluşundan bu yana çalışmalarını eğitim ve bilgiye yoğunlaşmaya çalışmaktadır. Suçluluk ve bağnazlıktan uzak sağlıklı insan yetiştirmede ve güzel ahlaka ve değerlere sahip Dağıstanlı ve Kafkas milli değerlerle yetişmiş bir bireyin yetişmesi için eğitimin önemine inanmaktadır.

Anaokulu Projesi

Okul öncesi eğitim kuruluşu düşüncesi, Rusya’nın farklı bölgelerinden özelikle Dağıstan’dan Türkiye’ye göç etmiş çocuklara okul öncesi ücretsiz eğitim desteği  bu alandaki kuruluşların az olmasından doğmuştur.

Derneğin istatistiklerine göre, son beş yılda Dağıstan'dan Türkiye'ye göç eden aile sayısı 1.367'ye ulaşmıştır.

Muhacirlerin toplandığı bölgelerde bazı anaokulları olmasına rağmen, çoğu aile, çocuklarını yüksek masraflar nedeniyle anaokuluna gönderememektedir.

3 anaokulu 708 çocuk bulunmaktadır.

Muhacir Çocuklarına "Şeyh Şamil Okul" Projesi

Şeyh Şamil Okulları, kız ve erkek öğrenciler için orta ve lise düzeyinde hayır kurumu eğitim projesidir. Öğrenciler Dini ve Modern eğitimler almaktadırlar. Dağıstanlı ortamı dini eğitimle ve orta yaklaşıma göre uzman kadro yetiştirmeyi hedeflemektedir.

3 okul 450 kız ve erkek öğrenci bulunmaktadır.

Öğrenci Bursu Projesi

Dernek, eğitim herkesin hakkı olması ve eğitim hayatında para kimsenin engeli olmaması için öğrenci bursu projesi derneğin başlattığı projelerden biridir. Dernek birçok destekleyicinin bu önemli stratejik destekten gafil kalmasından ve okul burslarından her yıl birçok kesimin yararlanması için bu konuda hayır sahiplerinin yardım eli uzatmasını sağlamaya çalışmaktadır.

Yararlanan öğrenci sayısı 45 erkek kız öğrenci olup.

Kuran Eğitim Okulu Projesi

Proje, Kuranı Kerimi okumasından ezberlemesine ve anlamasına kadar özelleştirilmiş bir projedir, proje üç aşamadan oluşmaktadır:

1- birinci yıl Arapça dili eğitimi ve Kuranı Kerim okuma anlama

2- ikinci yıl tüm Kuranı Kerimi ezberleme

3- üçüncü yıl birinci dönem Arapça dilini güçlendirmek, ikinci dönemde tefsirin tamamını okumak

4- dördüncü yıl Kuran ilmiyle alakalı derslerin verilmesi

Eğitimin sonunda öğrenci Kuranı Kerimi okumayı anlamayı ve tefsirini bilerek mezun olmaktadır.