Şeyh Şamil Derneğinin kurulduğu 3 ocak 1994’taki bu yana insani yardım en temel görevlerinden biri olmuştur. İnsani yardım 1990’lı yıllarda Rus Kafkas savaşından kaçan Kafkasyalı muhacirlerin iltica etmesinden sonra derneğin kurulmasının en önemli sebebi olmuştur. Ayrıca dernek insanlara, gıda, giyim ve tıbbi bütün yardımlarını sağlamakla birlikte bölge halkının desteklenmesine yardımcı olmaktadır.

Kurban Projesi

Mevsimsel projeler arasında yer alan Kurban kesimi, her yıl Kurban Bayramında büyük ve küçük baş hayvanın (koyun, dana, inek) satın alınması ve kesilmesi suretiyle paketler halinde yetimlere, dullara ve muhtaç ailelere dağıtılmasını, et gürmeyen evlere et girmesini ve yetersiz beslenmenin önünü geçmeyi amaçlamaktadır.

Toplamda 350 pay 1506 muhtaç insana dağıtılmaktadır.

İftar Sofları Projesi

İftar sofraları, Derneğin mevsimsel projeleri arasında yer almaktadır. Program, her yıl Ramazan ayında İstanbul ve Yalova illerindeki muhacirlere toplu iftar yaptırarak günde 150 kişiye ulaşmıştır.

Kesim ve Adak Projesi

Bazı etkinliklerde, kurbanlar kesilerek besin değeri taşıyan etin paylar halinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasıdır.

Toplamda 267 pay 1037 kişi ulaşmıştır.

Yemek Sepeti Projesi

Yemek sepeti projesi kutlu Ramazan ayı içerisinde gıda ürünleri satın alınarak daha sonra paketlenmek suretiyle bütün Türkiye’deki illerde yaşayan muhacir ailelere dağıtılmasını kapsamaktadır.

Toplamda 238 yemek sepeti 879 yaralanıcıya ulaşmıştır.

Yetimlere Yardım Projesi

Yetimhanelere ve yetimlere hizmet ve yardım etmek Şeyh Şamil Derneğinin en büyük onurudur. Çünkü Dağıstanlı yetimler diğer yetimler gibi hem kendilerine hem de milletlerine iyi bir dönüş ve gelecek için büyük umutlar taşımaktadırlar.

Yetimlere Yardım Projesi

Bu proje Şeyh Şamil Derneğinin büyük projeleri arasında yer almakla birlikte sosyal bakım alanındaki önceliklerinden biridir. Toplumun önemli kesiminden sayılan yetimlerle ilgilenir, onlara sağlık, ahlaki, maddi ve eğitimsel bakım yardım etmek, onlar için özel programlar ve etkinlikler gerçekleştirerek ideal bir yaşama kavuşmalarını ve toplumdan uzaklaşmamalarını sağlamak.

Dullara Destek Projesi

15 yaşından büyük çocukları olan dullara ve ihtiyaç sahibi ailelere iyi bir yaşam sağlamak için bu aileleri desteklemeyi amaçlayan bir projedir.